PRIVACY POLICY

Privacyverklaring

Groteavond.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw mailadres gebruiken wij om de door u aangeschafte producten naartoe te kunnen sturen en het versturen van vragenformulieren/reviewverzoeken. Verder zal uw mailadres niet gebruikt worden voor reclame of andere ongewenste e-mails.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groteavond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groteavond.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Het vragen om uw mening/review

Geautomatiseerde besluitvorming

Groteavond.nl neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groteavond.nl) tussen zit. Groteavond.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: het reserveren van specifieke plaatsen en een betalingssysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groteavond.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groteavond.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groteavond.nl maakt geen gebruik van analytische en/of tracking cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groteavond.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groteavond.nl